BIBLIO.KZ is a Kazakh open digital library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!

Libmonster ID: KZ-15

share the publication with friends & colleagues

Педагог мае справу з рознымі дзецьмі. У пераважнай большасці сваёй – гэта дзеці, якія нармальна развіваюцца як у фізічных, так і ў разумовых адносінах. Яны легка паддаюцца педагагічнаму ўздзеянню, паспяхова спраўляюцца з засваеннем школьнай праграмы. Сярод іх нямала вельмі здольных, якія вызначаюцца руплівасцю, устойлівай пазнавальнай цікавасцю да вучобы, з лёгкасцю ўспрымаюць новыя веды і трывала іх утрымліваюць.

 Але, на жаль, ёсць і такія, якія прычыняюць настаўнікам, класным кіраўнікам шмат турбот у іх навучанні і выхаванні. Турботы гэтыя нярэдка ўскладняюцца таму, што педагогі не выяўляюць аб’ектыўных прычын нездавальняючай паспяховасці і недастойных паводзін вучняў, а часам нават і не здагадваюцца аб іх. Слабапаспяваючае дзіця – гэта маленькі чалавек, у якога ў сілу разнастайных прычын мы бачым ненармальнасці, нейкія адхіленні ў разумовым развіцці. Цяжкі вучань – паняцце складанае. У кожнага з іх нешта сваё, асабовае, не падобнае на другіх. Настаўнікаў нельга дакараць тым, што ў школе ёсць слабапаспяваючыя вучні, але наша віна ў тым, што мы не заўсёды імкнёмся даведацца прычыны, па якім вучань стаў такім. А прычыны могуць быць самыя розныя. Важна дакладна ўстанавіць іх, тады можна будзе знайсці правільныя меры ўздзеяння, аказаўшы адпаведную дапамогу вучню.

   Звычайна ўсе прычыны дзеляць на 2 групы:

            1. Аб’ектыўныя – тыя, што не звязаны з асобай вучня (непасільны аб’ём задання, недасканалыя метады адукацыі).

             2. Суб’ектыўныя – звязаны з псіхалагічнымі асаблівасцямі вучняў.

  Першая прычына – дзеці з часовай затрымкай псіхафізічнага развіцця, што перш за ўсе адбіваецца на іх пазнавальнай дзейнасці. Прычыны так званага інфантылізму (захаванне ў падлетка фізічных і псіхічных асаблівасцей, уласцівых маленькаму дзіцяці)  таксама бываюць розныя. У прыватнасці, імі могуць быць парушэнні сістэмы харчавання маці ў час цяжарнасці, перадродавыя траўмы, некаторыя захворванні дзіцяці ў раннім узросце, спадчыннасць. У асобных дзяцей аслаблена памяць у выніку прыроднага парушэння слыхавых цэнтраў галаўнога мозга. Яны з цяжкасцю слухаюць тлумачэнні настаўніка, таму што не ў стане дакладна ўспрымаць яго гаворку. Нярэдка перашкаджаюць запамінанню дыфекты ўласнага маўлення: коснаязыкасць, заіканне. На аслабленне памяці ўплываюць таксама хранічныя захворванні. Імі могуць быць такія, напрыклад, як танзіліт, адэноідныя разрастанні, гельмінтозы. Пагаршэнне памяці ў такіх выпадках з’яўляецца вынікам аслабленне арганізма, і яна паляпшаецца па меры пазбаўлення ад хваробы.

 Другая прычына, па якой дзіця станавіцца адстаючым, непаспяваючым хаваецца ў выхаванні, у ўмовах, якія акружаюць дзіця ў гады ранняга дзяцінства. І калі дзіця стала цяжкім, калі ўсё, што пасільна іншым дзецям, а яму не, то значыць, у дзяцінстве ён не атрымаў для свайго развіцця ад навакольных людзей таго, што павінен быў атрымаць. Цяжкім дзіця становіцца менавіта ва ўзросце ад 1 года да 7-8 год. Асабліва апасным парокам дашкольнага выхавання з’яўляецца тое, што абставіны, у якіх жыве дзіця, не спрыяюць развіццю імкнення да ведаў, пазнанню навакольнага асяродзя. Калі гэтага няма, то няма і разумовага выхавання, не развіта мышленне – не развіта ўменне бачыць, назіраць, абагашчаць мыслі, няма імкнення да познанню і як вынік – адсутнічае ўменне вучыцца. Але ўменне пазнаваць – гэта не дар прыроды, а прадукт чалавечых узаемаадносін. Уменне бачыць мір па-чалавечы залежыць ад таго, якія людзі выхоўвалі дзіця ў раннім дзяцінстве, што бачыць яны ў навакольным міры, як вучаць бачыць гэта сваё дзіця. Задача выхавацеля ў тым, каб дзіця заўважала малейшыя адценкі і змены ў рэчах, з’явах, задумвалася, чаму гэта адбываецца.

3.Адмоўны ўплыў на памяць аказваюць парушэнне правільнага рэжыму, недастатковы сон,нерэгулярнае харчаванне, працяглая нерухомасць. Усё гэта адбіваецца на развіцці вучня, а значыць, і на працэсе засваення ім ведаў.

4.Вельмі важным перыядам у развіцці вучняў з’яўляецца пераходны возраст, калі дзіця перастае быць дзіцям, але не становіцца яшчэ і дарослым.

Гэты працэс узмужнення працягваецца прыкладна з 10-12 да 16-18 гадоў. Псіхічны стан школьніка ў дадзены час у многім залежыць ад адносін да яго настаўнікаў, бацькоў і ад навакольнага ассяродзя. Гэты перыяд вельмі важны ў развіцці і станаўленні маладога чалавека. Праходзіць ён у кожнага па-рознаму: у адных – бурна, што, безумоўна, уплывае на стан нервовай сістэмы, у другіх больш спакойна, не выклікаючы рэзкіх змен у псіхіцы.

  У гэтым узросце некаторыя дзеці, нават даволі здольныя і старанныя, становяцца непаседлівымі, надта хваравіта рэагуюць на заўвагі настаўнікаў. Іх паводзны становяцца часам некіруючымі. Таму ў рабоце з імі неабходна праяўляць максімум цярплівасці і педагагічнага такту. Калі да такіх дзяцей сваечасова не праявіць увагі і клапатлівых адносін, дык яны з часам могуць перайсці ў катэгорыю адстаючых, парушальнікаў дысцыпліны, стаць цяжкімі падлеткамі. Значыць, важна папярэдзіць такія вынікі, правільна зразумець вучня,сваечасова дапамагчы яму ў пераадоленні цяжкасцей.

5. У апошнія часы значна павялічылыся колькасць запушчаных дзяцей. У многім гэта вынік таго, што ранейшая сістэма навучальна-выхаваўчай работы была разбурана, а новая не створана. Вось чаму педагагічныя калектывы павінны праяўляць да гэтай катэгорыі дзяцей выключную ўвагу. У асноўным гэта дзеці з так званых дрэнных сям’яў, у якіх парушаюцца нормы чалавечай маралі, дзе няма належных умоў для вучобы. Само жыццё іх праходзіць у ненармальных абставінах. Такія дзеці знаходзяцца ў пастаянным узбуджэнні ці ў падаўленым стане. Яны не рэагулярна рыхтуюць урокі ў выніку таго, што адсутнічае кантроль з боку бацькоў за выкананнем дамашніх заданняў. У пазаўрочны час такія школьнікі прадастаўлены самі сабе, вынікам чаго з’яўляецца адставанне ў вучобе. Гэта ж у сваю чаргу выклікае ў іх азлобленне, якое перарастае ў непрыстойныя ўчынкі, парушэнне дысцыпліны, грубасць у адносінах да старэйшых, бацькоў, настаўнікаў.

 Каді гэта дзеці малодшага ўзросту, дык іх можна залічыць у ГПД, дзе ёсць вялікія магчымасці для выхаваўчых уздзеянняў. Калі ж такімі аказаліся вучні старэйшых класаў, дык клапатлівая мэтанакіраваная выхаваўчая работа ўсяго педагагічнага калектыву сумесна з бацькамі і вучнёўскімі арганізацыямі ў канчатковым выніку амаль заўсёды дае станоўчыя вынікі. Такіх вучняў звычайна далучаюць да грамадска карыснай працы, даюць ім пасільныя даручэнні з абавязковай праверкай іх выканання і шырока выкарыстоўваць метады заахвочвання.

Шляхі дапамогі.

1. Развіваць разумовыя здольнасці дзіцяці.

2. Стымуляваць мышленне.

3. Прабудзіць цікавасць да ўрока: а) інтрыгуючыя пытанні і задачы ў пачатку ўрока; б) разнастайнасць (пары, групы, ТСО, лекцыі, гульні, ілюстрацыі і г.д.); в) актыўнае ўключэнне ў роботу; г) уменне настаўніка данесці да вучню інфармацыю.

4. Заахвочванне: жаданне быць адукаваным, надзея на нейкую выгаду, імкненне набыць нейкія ўменні.

5. Умацоўваць веру вучня ў свае сілы. 

Orphus

© biblio.kz

Permanent link to this publication:

https://biblio.kz/m/articles/view/Прычыны-з-яўлення-слабапаспяваючых-вучняў

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Вacилий П.Contacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://biblio.kz/admin

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Прычыны з’яўлення слабапаспяваючых вучняў // Astana: Digital Library of Kazakhstan (BIBLIO.KZ). Updated: 04.07.2017. URL: https://biblio.kz/m/articles/view/Прычыны-з-яўлення-слабапаспяваючых-вучняў (date of access: 20.09.2019).

Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Publisher
Вacилий П.
Мінск, Belarus
840 views rating
04.07.2017 (807 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes

Keywords
Related Articles
The paper covers a model of generation of fundamental forces induced by neutrino interference with other particles. Neutrinos fill up vacuum and inter-vacuum space obtaining a long-range action. Fundamental binding “proton-neutrinoselectron” has been defined and its transformation under various conditions into atom of hydrogen or neutron is studied. The paper also considers structuring of nucleus and electron atomic shell. Electron is positioned on stationary shell creating intraatomic and interatomic forces. Fundamental forces are generated due to neutrinos interference of neutron, nucleon and atom. Proposed the impact of neutrinos on origin of gravitation.
Catalog: Физика 
40 days ago · From Уалихан Адаев
Interrelation between gravitation and acts of nature is deemed as a hard proof that the Earth gravitation is a predominant fact in this cohesion. Neutrino flow pressuring towards the Earth center on its way is forming difference abnormal zones within atmosphere, hydrosphere and lithosphere. As a result we are exposed to such natural disasters as earthquakes, volcanoes and climatic changes. Sufficient energy to such acts may be released only due to gravitation.
Catalog: Физика 
40 days ago · From Уалихан Адаев
Neutrino is considered the carrier of gravitation. Earth gravity is formed due to the central Earth core shielding all-penetrating neutrino flow. Neutrino penetrates the Earth interfering fusion reaction on the core surface of our planet and stops motion and pressuring. As consequence neutrino is facing gravity force forwarded to the center of our planet.
Catalog: Физика 
40 days ago · From Уалихан Адаев
В работе предлагается модель возникновения фундаментальных сил путем взаимодействия нейтрино с другими частицами. Нейтрино заполняет вакуумное, межатомное и внутриатомное пространство, что позволяет объяснить свойство дальнодействия нейтрино. Определен способ образования фундаментальной связки «протон-нейтрино-электрон», которая, в разных состояниях превращается в атом водорода или нейтрон. На этой основе построено ядро и электронная оболочка атома. Электрон находится на стационарной оболочке, что позволило объяснить возникновение внутриатомных сил и межатомные связи. Фундаментальные силы возникают в результате взаимодействия нейтрино в нейтроне, нуклоне и атоме. Предложен нейтринный механизм возникновения гравитационной силы.
Catalog: Физика 
40 days ago · From Уалихан Адаев
Носителем магнитной волны является нейтрино. Магнитные волны возникают в результате колебания электронной оболочки атома, чьи колебания передаются межатомному электронному нейтрино. В результате эксперимента с постоянными магнитами установлено ограничение потока нейтрино со стороны ядра Земли. Притяжение и отталкивание постоянных магнитов объясняются с помощью взаимодействия противоидущих потоков нейтрино. Под влиянием внешних аномальных зон, образующихся между магнитными полями постоянных магнитов, потоки нейтрино приобретают свойство сужаться и расширяться.
Catalog: Физика 
40 days ago · From Уалихан Адаев
Связь гравитации с обычными природными явлениями является убедительным доказательством главного приоритета силы притяжения Земли. Нейтринный поток, создающий давления в сторону центра нашей планеты, на своем пути создает разные аномальные зоны в атмосфере, гидросфере и литосфере. В результате мы испытываем такие катаклизмы как землетрясения, цунами, извержение вулканов и погодные изменения. Достаточную энергию для совершения их имеет только гравитация.
Catalog: Физика 
40 days ago · From Уалихан Адаев
Носителем гравитационного потока предлагается нейтрино. Земное притяжение образуется в результате экранирования центральным ядром Земли проникающих потоков нейтрино. Нейтрино пронизывают Землю и участвуют в термоядерном синтезе на поверхности ядра нашей планеты и прекращают свое движение и давление. В результате, на пути нейтрино возникает гравитационная сила, направленная в сторону центра нашей планеты.
Catalog: Физика 
40 days ago · From Уалихан Адаев
A new theory of electricity is needed, first of all, because the modern theory of electricity is built on a conduction current that does not exist in nature. And this paradox is obvious even to schoolchildren who observe currents with negative and positive charges on oscilloscopes. The modern theory of electricity is not able to clearly explain many of the mysteries of electricity. This article explains some of the mysteries that the modern theory of electricity could not explain.
Catalog: Физика 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АН АРМЯНСКОЙ ССР
Catalog: История 
50 days ago · From Казахстан Онлайн
Книга, представляющая собой очерк истории крестьянства в России в 1900- 1917 гг.
50 days ago · From Казахстан Онлайн

ONE WORLD -ONE LIBRARY
Libmonster is a free tool to store the author's heritage. Create your own collection of articles, books, files, multimedia, and share the link with your colleagues and friends. Keep your legacy in one place - on Libmonster. It is practical and convenient.

Libmonster retransmits all saved collections all over the world (open map): in the leading repositories in many countries, social networks and search engines. And remember: it's free. So it was, is and always will be.


Click here to create your own personal collection
Прычыны з’яўлення слабапаспяваючых вучняў
 

Support Forum · Editor-in-chief
Watch out for new publications:

About · News · Reviews · Contacts · For Advertisers · Donate to Libmonster

Digital Library of Kazakhstan ® All rights reserved.
2017-2019, BIBLIO.KZ is a part of Libmonster, international library network (open map)


LIBMONSTER - INTERNATIONAL LIBRARY NETWORK